Aktualności Aktualności

Nowa siedziba Nadleśnictwa Złoczew

Trwa budowa biura Nadleśnictwa Złoczew.

Obecny budynek siedziby biura Nadleśnictwa Złoczew to budynek, który w roku 1981 r. został wybudowany, jako obiekt tymczasowy. Wykonana ekspertyza techniczna budynku potwierdza niecelowość dalszego ponoszenia nakładów inwestycyjnych na obecnie użytkowany budynek.

Na podstawie tej ekspertyzy ustalono, że zużycie techniczne budynku obecnego biura Nadleśnictwa Złoczew wynosi w przybliżeniu 70%. Główne problemy, które ujawniła ekspertyza, to:

- zbyt mała nośność elementów konstrukcyjnych,

- brak lub techniczne zużycie izolacji przeciwwilgociowych ścian i fundamentów budynku,

- niedostateczna izolacyjność termiczna istniejących przegród budynku ścian zewnętrznych oraz stropodachu, którego z uwagi na niewystarczającą nośność i sztywność konstrukcji drewnianej ścian, nie można w prosty i ekonomicznie akceptowalny sposób poprawić,

- budynek jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych, świetlica zlokalizowana w przyziemiu, problemy z wentylacją budynku, brak WC przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,

W dniu 7 lipca 2016 roku  została podpisana umowa na wybudowanie nowego budynku biurowego Nadleśnictwa w Złoczewie przy ulicy Parkowej 12. Na wykonawcę nowej siedziby, po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, wybrano Korporację Budowlaną DARCO Dariusz Żak mająca siadzibę w Radomiu przy ul. Garbarskiej 53.

Wykonanie powyższej inwestycji przede wszystkim w znaczący sposób polepszy komfort pracy i obsługi interesantów. Znikną bariery komunikacyjne, a powstanie nowego parkingu istotnie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu ulicznym – obecny parking jest zbyt mały, a wycofujące z niego pojazdy stwarzają sytuacje niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Przestronna sala konferencyjna ułatwi i poszerzy zakres prowadzonych zajęć dla dzieci z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej.

 

więcej >>>>