Aktualności Aktualności

Rajd Powstańców 1863 roku "Śladami Łuki Bakowicza"

22 kwietnia 2017 roku już po raz 42 dzieci i młodzież z sieradzkich szkół ruszyła śladami powstańców styczniowych.

W pobliżu obiektu edukacyjnego Pyszków znajduje się mogiła powstańców z okresu powstania styczniowego. Pochowano tam pięciu partyzantów poległych w lutym 1963 roku. Jednym z poległych był dowódca oddziału Makary Drohomirecki. Jego przybycie do Złoczewa dnia 10 lutego 1863 oraz odczytanie manifestu Rządu Narodowego zapoczątkowało ruch powstańczy w okolicy Złoczewa. Oddział powstańców dowodzonych przez Makarego Drohomireckiego został rozbity 15 lutego 1863.

Trasa rajdu wiodła z Brzeźnia przez lasy leśnictwa Potok oraz leśnictwa Pyszków gdzie znajduje się mogiła i pomnik powstańców styczniowych. W organizacji wędrówki około 400 młodych uczestników głównemu organizatorowi, jakim było PTTK w Sieradzu, pomagali pracownicy naszego nadleśnictwa. W trakcie rajdu przeprowadzono kilka ciekawych konkursów wiedzy o powstaniu, książce Goździkiewicza i trasie rajdu. Uczestnicy mieli okazję zwiedzenia urokliwych zakątków oklic Sieradza oraz przeżyć wspaniałą lekcję polskiej historii.

NASZE MIASTO SIERADZ - Rajd szlakiem Powstania Styczniowego 2017 sieradzkiego PTTK.