Aktualności Aktualności

Wiosenne poszukiwanie poczwarek i jaj

Las to nie tylko drewno i leśnicy mają jeszcze wiele innych zadań do wykonania. Jednym z podstawowych jest kontrola stanu lasu i przeciwdziałanie występującym zagrożeniom.

Każdego roku leśnicy podejmują różne działania, które zwiększają naturalną odporność lasu na szkody. Las jest miejscem życia wielu gatunków owadów, stąd entomologia jest dla nas ważną dziedziną wiedzy. Niektóre z owadów, gdy są w nadmiarze, stanowią istotne zagrożenie dla lasu, dlatego przypatrujemy się owadom przez cały rok. Nadleśnictwo Złoczew w roku 2018 upodobały sobie w szczególności Brudnica mniszka oraz Strzygonia chojnówka.

W trakcie obserwacji często korzystamy z wiedzy pracowników Zespołu Ochrony Lasu w Łodzi. Z ich pomocą przeprowadziliśmy wiosenne poszukiwania poczwarek Strzygoni choinówki oraz obserwacje rozwoju jaj Brudnicy mniszki.

Kontrola wylęgu motyli Strzygoni choinówki - Celem określenia terminu początku rójki, zaleca się w punkcie obserwacyjnym zebranie partii zdrowych poczwarek (ok. 20-30 szt.) do dużego słoja wypełnionego ściołą i przykrytego siatką lub gazą i umieszczenie go w miejscu względnie zacienionym i suchym, najlepiej na terenie osady w celu ułatwienia codziennych kontroli wylęgu. Motyle z reguły lęgną się w początkach kwietnia - największa ich liczba wychodzi w drugiej połowie tego miesiąca. Większość strzygoni wylęga się w godzinach przedpołudniowych.

Obserwacje rozwoju jaj Brudnicy mniszki - Na dolnej części strzały poszukujemy złóż jajowych. Wykonujemy w punktach kontrolnych (przy współudziale ZOL) we wszystkich oddziałach z zagrożeniem +++. Zaznaczamy drzewa ze znalezionymi złożami jajowymi. Kontrola codzienna od końca II dekady kwietnia.