Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKACJA

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC
Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council®  jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Certyfikat Forest Stewardship Council®

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) (szczegóły certyfikatu)

 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.  - w załączeniu.

Certyfikat PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) (szczegóły certyfikatu)

Ostatni audyt odbył  się w dniach 4 – 6  grudnia 2017 r.

Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Gostynin, Radomsko i Bełchatów. Sprawdzono  zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z obowiązującymi kryteriami standardu PEFC.

Spośród mocnych stron Audytorzy wskazali:

  • coroczne szkolenia i weryfikacja umiejetności drwali, zatrudnionych przez zakłady usług leśncy współpracujące z Nadleśnictwami nadzorowanymi przez RDLP w Łodzi,
  • współpraca z organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników firm leśnych,
  • dofinansowanie studiów dla pracowników, w celu podnoszenia kwalifiakcji zawodowych.

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.

 

 

 

 

=======================================================================

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.

 

LASY HCVF    -     LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W NADLEŚNICTWIE ZŁOCZEW