Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat "hołda"

Utworzony Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 roku, obejmuje obszar o powierzchni 71,24 ha, położony w Gminie Konopnica, na terenie Leśnictwa Rychłocice.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych, dobrze zachowanych lasów niżowych, charakterystycznych dla nizin środkowopolskich.

Obok siebie występują tu płaty grądu subkontynentalnego, olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego, boru świeżego i wilgotnego. Zachowały się tu naturalne, gonne starodrzewy, z dobrze rozwiniętym i charakterystycznych dla poszczególnych zbiorowisk roślinnych runem. Rezerwat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty, co miało wpływ na utworzenie się charakterystycznych siedlisk i ich tarasowo-smugowy układ. Urokowi rezerwatu dodaje urozmaicona rzeźba tereny, niezmieniona działalnością człowieka.

Część rezerwatu, głównie zbiorowiska olsu porzeczkowego zalewane są okresowo wodą, co ma wpływ na ukształtowanie się zbiorowiska roślinnego z dużym udziałem roślin bagiennych. Na terenie rezerwatu doliczono się około 130 gatunków roślin, spośród których jako najciekawsze można wymienić: bluszcz pospolity, konwalię majową, kopytnika pospolitego, kalinę koralową, kruszynę, przylaszczkę, jarzmiankę większą oraz dziko występującą porzeczkę czarną. Spośród płazów często występuje tu ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba trawna i rana jeziorkowa. Świat gadów reprezentują jaszczurki: zwinka i żyworódka, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata. Na terenie rezerwatu doliczono się aż 45 gatunków ptaków, wśród których można wymienić bardzo rzadkiego ptaka z rodziny kaczkowatych – tracza nurogęsi. Jako przedstawicieli ssaków na terenie rezerwatu możemy wymienić: jeża, ryjówkę aksamitną, mysz leśną, nornicę rudą, wiewiórkę, piżmaka, jeża, kunę leśną, lisa, sarnę, jelenia i dzika. Obszar rezerwatu stanowi wspaniałą ostoję i daje także czasowe schronienie licznie występującej tu zwierzynie, zwłaszcza w okresie grzybobrania i wykonywania prac leśnych na otaczających rezerwat obszarach leśnych.