Asset Publisher Asset Publisher

Krajowe Ćwiczenia Ratownicze „Łódzkie 2018”

W Sieradzu w dniach 5 i 6 czerwca 2018 r. odbyły się Krajowe Ćwiczenia Ratownicze „Łódzkie 2018”.

Główną bazą był teren Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Ponad 200 strażaków doskonaliło współdziałanie na wypadek pożaru lasu, karambolu na drodze i zagrożenia chemicznego. Strażacy ćwiczyli akcje gaśnicze w lasach na terenie leśnictw Potok oraz Pyszków. W działaniach wspomagał ich samolot gaśniczy wezwany przez punkt alarmowo dyspozycyjny naszego nadleśnictwa. Ratownicy sprawdzali wiele scenariuszy, również tak wyjątkową sytuacje jak konieczność udzielenia pomocy poszkodowanym, którzy zostali uwięzieni w wieży obserwacyjnej.