Asset Publisher

CERTYFIKACJA

RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC
Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council®  jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej w załączeniu.>>>

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)

 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.  - w załączeniu.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification)

=======================================================================

 

LASY HCVF    -     LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W NADLEŚNICTWIE ZŁOCZEW

Materiały do pobrania